Προμήθεια μονοφασικού Η/Ζ κλειστού τύπου ισχύος 7,5kVA

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια μονοφασικού Η/Ζ κλειστού τύπου ισχύος 7,5kVA με κινητήρα πετρελαίου, δοχείο καυσίμου 12lt, αυτονομία λειτουργίας 9 ώρες σε 100% φορτίο και 12 ώρες σε 50% φορτίο για την κάλυψη αυτόνομης παροχής ενέργειας στο Κ.Ε. Φιλίππειου της ΔΕΠΘΕ για το έτος 2023 π.δ.3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 23/3/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.