Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το σύνολο των υπηρεσιών,διευθύνσεων και τμημάτων της ΔΕΠΘΕ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για το σύνολο των τμημάτων της ΔΕΠΘΕ για την αντικατάσταση παλαιών υπολογιστών με στόχο των εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της ΔΕΠΘΕ και την βελτιστοποίηση της ψηφιακής υποδομής της.

Παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο