Προμήθεια ενός (1) επεκτάσιμου αρχειακού ψηφιακού αποθετηρίου (archive storage)

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ενός επεκτάσιμου συστήματος μακροχρόνιας αποθήκευσης αρχείων (Archive Storage) κατάλληλο για τοποθέτηση σε ικριώματα 19΄΄(Racks) για την αναβάθμιση των υπηρεσιών αποθήκευσης, διαθεσιμότητας, προσπέλασης και πρόσβασης της εταιρικής ψηφιακής πληροφορίας της ΔΕΠΘΕ

Παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο