ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναβάθμισης συστημάτων μη γραμμικής επεξεργασίας ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού (montage) της TV100

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αναβάθμισης συστημάτων μη γραμμικής επεξεργασίας ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού (montage) της TV100 για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00