28η εκπομπή

00:00
 
Κατάλληλο για όλους
Δευ, 18/05/2020 - 10:30

Αφήγηση παραμυθιού: Ο Αναστάσιος Συμεωνίδης- Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου/ Αντιπρόεδρος σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβάζει το βιβλίο ''Το νησί του χρόνου''.