#Press_Local: Γίνε μέρος της λύσης για την ενίσχυση της εργασίας στα ΜΜΕ

Με την παρότρυνση «Γίνε μέρος της λύσης» η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας–Θράκης εντείνει την εκστρατεία της για τη διάδοση της ψηφιακής πλατφόρμας #Press_Local, μέσω της οποίας αποτυπώνονται οι σχέσεις εργασίας των δημοσιογράφων στα τοπικά ΜΜΕ.
 
Η νέα πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΜ-Θ, η οποία αναπτύχθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ), χάρη σε πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trade Unions for a Fair Recovery, αναδεικνύεται, εκ των πραγμάτων, σε χρήσιμο οδηγό για τη διαβούλευση με τους εργοδότες της ενημέρωσης και την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των συντακτών της Βόρειας Ελλάδας.
 
Οι κανόνες λειτουργίας και οι ευκαιρίες αξιοποίησης του ηλεκτρονικού συστήματος (www.press-local.gr/) παρουσιάστηκαν στην τέταρτη -κατά σειρά- ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε χθες η ΕΣΗΕΜ-Θ στις εγκαταστάσεις της, στη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια ανάλογων εκδηλώσεων στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και την Κοζάνη.
 
Συντάκτες τοπικών ΜΜΕ ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από τα μέσα Μαρτίου. Πλοηγήθηκαν στις επιμέρους ενότητές του, παρακολούθησαν τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία   υποβολής αναφορών.
 
Όπως αναφέρθηκε κατά την ενημερωτική συνάντηση, με την οποία ολοκληρώνεται ο κύκλος εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου, κύρια στόχευση είναι να εξοπλιστεί η ΕΣΗΕΜ-Θ με τα απαραίτητα εφόδια για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης προς υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ.
 
Η στόχευση αυτή μπορεί να επιτευχθεί αφενός μεν με τον εμπλουτισμό του ψηφιακού χάρτη των ΜΜΕ με νέες πληροφορίες για τους πραγματικούς όρους οργάνωσης και λειτουργίας τους, αφετέρου δε με την εποπτεία (monitoring) των μεταβαλλόμενων όρων εργασίας των δημοσιογράφων και των εφαρμοζόμενων εργοδοτικών πρακτικών.
 
Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΣΗΕΜ-Θ, όπως τονίστηκε στη συνάντηση, πολλαπλασιάζει τις προσπάθειές της για τη διάχυση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η χρήση της πλατφόρμας #Press_Local, ενώ διευρύνει τη συνεργασία της και με άλλες Ενώσεις Συντακτών για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης πρωτοβουλίας.
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ευόδωση του εγχειρήματος έχει, όπως αναφέρθηκε, η ψηφιακή ανανέωση των προσωπικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεδομένων των δημοσιογράφων μέσω της ενότητας Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους (https://www.press-local.gr/monitoring) της πλατφόρμας.
 
Στην ενημερωτική συνάντηση που ακολούθησε την παρουσίαση της πλατφόρμας και η οποία φιλοξενήθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις της ΕΣΗΕΜ-Θ, με την ενεργή συμμετοχή τοπικών δημοσιογράφων και εργασιακών αντιπροσώπων, συζητήθηκαν τρόποι για την καλύτερη αξιοποίηση του νέου ψηφιακού εργαλείου.
 
Στην συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, ο πρόεδρος Νίκος Καρράς, η αντιπρόεδρος Φανή Σοβιτσλή και ο γενικός γραμματέας Βασίλης Κοντογουλίδης.
 
Η παρουσίαση της φιλοσοφίας και των αρχών λειτουργίας της πλατφόρμας έγινε από τον διευθυντή της ΕΣΗΕΜ-Θ, Γιάννη Κοτσιφό.
 
Υπενθυμίζεται ότι για τη διάδοση της πλατφόρμας #Press_Local έγιναν έως τώρα άλλα τρία (3) εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ισάριθμες πόλεις, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα και στην Κοζάνη. Στα εργαστήρια αυτά εκπαιδεύτηκαν συνολικά 60 δημοσιογράφοι (20 άτομα σε κάθε εργαστήριο), οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει τον ρόλο εκπαιδευτών για νέους χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος.