Μειώνεται σταθερά το ιικό φορτίο στα λύματα της Θεσσαλονίκης

Μειώνεται σταθερά το ιικό φορτίο των λυμάτων στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις καθημερινές μετρήσεις του ΑΠΘ και της ΕΥΑΘ. Η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 26/04 και της Τρίτης 27/04 είναι:
-Μειωμένη κατά 13% σε σχέση με τη τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Παρασκευής 23/04 και της Κυριακής 25/04.
-Μειωμένη κατά 44% σε σχέση με την μέση τιμή της Δευτέρας 19/04 και Τρίτης 20/04.