Ο Μιχάλης Πεζίκογλου στις Θέσεις και Απόψεις

00:00
 
Κατάλληλο για όλους

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων δηλώνουν παρόντες στο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ να βρίσκονται στη δέκατη μέρα επίσχεσης εργασίας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μ.Θ., κ. Μιχάλης Πεζίκογλου μίλησε στον Βασίλη Κοντογουλίδη