Πληροφορίες - Επικοινωνία

Δ.Ε.Π.Θ.Ε.
Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη 54621

τηλ. (+30) 2310 261100
fax. (+30) 2310 286569 (Ραδιόφωνο – Διοίκηση)
(+30) 2310 267532 (Τηλεόραση)

 

Έφη Παλπάνα
τηλ. (εσωτ. 255)
depthe@fm100.gr

 

Σύνταξη
newstv100@gmail.com
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (εσωτ. 213)
tv100prog@fm100.gr

 

Σύνταξη
newsradiofm100@gmail.com
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (εσωτ. 274)

 

Αφροδίτη Αργυροπούλου
(εσωτ. 260)
depthepr@gmail.com

 

Σοφία Παναγιωτίδου
(εσωτ. 266)
marketingdepthe@gmail.com
Κόνυ Αλμπάνη
Εξυπηρέτηση Πελατών
τηλ. (εσωτ. 276)
konialbani@gmail.com
Κωνσταντίνα Καρυοφίλλη
Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Τιμολόγησης
τηλ. (εσωτ. 266)
fm100marketing@yahoo.gr
Χορηγίες επικοινωνίας
tvfm100xorigies@yahoo.com

 

http://premium-wordpress-themes.org