Αντίγραφα προγράμματος TV100

Για την δημιουργία τηλεοπτικού αντιγράφου πρέπει να συμπληρωθεί η ειδική φόρμα που επισυνάπτεται σε αρχείο (word) και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τομέα Προγράμματος tv100prog@fm100.gr

Επισύναψη: