Τεχνολογία Καθημερινότητας (How Does That Works)

Κατάλληλο για όλους
Δευτέρα - Παρασκευή@TV100

Το αντικείμενο αυτής της ψυχαγωγικής και ενημερωτικής σειράς είναι η τεχνολογία της καθημερινότητας και πώς αυτή λειτουργεί. Εστιάζει στις συσκευές που χρησιμοποιούνται σήμερα και στα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Αναφορά γίνεται στις εικονικές αυτοψίες, στην ανάπτυξη ρομπότ που εκτελούν εργασίες στο σπίτι και στο γραφείο και στην εσωτερική λειτουργία ενός οικολογικού σπιτιού.