Οικολογικές Μάχες (Ecological Battles)

Κατάλληλο για όλους
Παρασκευή στις 12:[email protected]

Από την Υποσαχάρια Αφρική (Sahel) στο μεγαλύτερο ποτάμι της Ασίας το Yangtze και στον ποταμό Ευφράτη, σημαντικές αγροτοχημικές εταιρίες που μολύνουν το περιβάλλον δημιουργούνται συνεχώς. Αυτή η σειρά 5 επεισοδίων εξετάζει την ανεξέλεγκτη αγροτική παραγωγή με την βοήθεια της βιοχημείας από οικολογική άποψη.