Καφέ Ασμάν

Ιφιγένεια Θεολογίδου
Κατάλληλο για όλους
Κυρ 20:[email protected]

Προσωπικότητες της πόλης επιλέγουν τη μουσική της εκπομπής και  μιλούν σε προσωπικό τόνο για τις αναμνήσεις της ζωής τους και τις απόψεις τους γύρω από τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. 

Δημοσιογραφική Επιμέλεια/Παρουσίαση:
Ιφιγένεια Θεολογίδου