"Γενετικός πόλεμος" (Οικολογικές Μάχες (Ecological Battles))

Κατάλληλο για όλους

Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός ανάμεσα σε μεγάλες αγροτοχημικές εταιρείες, όπου όλες μάχονται για να είναι οι πρώτες που θα παράγουν τα φαρμακευτικά προϊόντα, ή να επιβάλλουν τους εργαστηριακά κατασκευασμένους καρπούς τους. Δεν είναι όμως πάντα ικανές να βρουν πρόσβαση σε αγορές που είναι πλούσιες σε βιοποικιλότητα, αλλά υποανάπτυκτες.