Στον Αστερισμό του Ταύρου (The Ways of The Bull) (Ντοκιμαντέρ Συμπαραγωγές TV100-Ν. ΚΟΡΕΑ)

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

10.000 πριν συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός στην ανθρώπινη εξέλιξη. Οι νομάδες κυνηγοί μετατράπηκαν σταδιακά σε γεωργούς δημιουργώντας μόνιμες εγκαταστάσεις. Η εξημέρωση των βοοειδών και η σχέση που αναπτύχθηκε στην πάροδο των χρόνων είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ. Άνθρωποι και βοοειδή ανέπτυξαν μια σχέση συμβίωσης, επιβίωσης και πολιτισμού. Από τις βραχογραφίες των σπηλαίων στην Αλταμίρα την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία-ταύρο και τον ιερό ταύρο της Μινωικής Κρήτης στην σύγχρονη σχέση που έχουν τα βοοειδή με τον άνθρωπο.