Θάνατος (Η Τέχνη στους Αιώνες (Art Through Time))

Κατάλληλο για όλους

Ο θάνατος είναι κοινός σ’ όλους τους ανθρώπους και σ’ όλες τις κοινωνίες. Αλλά πως συλλαμβάνει την ιδέα του θανάτου καθένας και πως αυτές διαφέρουν μέσα στα χρόνια και στις κοινωνίες. Μέσω της τέχνης οι άνθρωποι εκφράζονται για τον θάνατο. Επιπροσθέτως χρησιμοποιούν μια ευρεία γκάμα αντικειμένων και εικόνων για να αναπαραστήσουν την διαδικασία της ζωής, του θανάτου, της θλίψης και της ανάμνησης.