Ιστορία και Μνήμη (Η Τέχνη στους Αιώνες (Art Through Time))

Κατάλληλο για όλους

Η τέχνη υπήρξε ένα μέσο όπου οι άνθρωποι όχι μόνο τεκμηρίωναν  αλλά και διαμόρφωναν την Ιστορία, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον. Περιοδικά, άτομα, ομάδες και κοινωνίες έχουν ιδιοποιηθεί καλλιτεχνικές μορφές του παρελθόντος για να κάνουν δηλώσεις γύρω από το παρόν. Η τέχνη μπορεί να γιορτάσει την ύπαρξη, τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει και δημιουργήσει κοινόχρηστες και προσωπικές εξίσου μνήμες.