ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΜ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση μίσθωσης μιας (1) Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας (HD) με δυνατότητα ως έξη (6) καμερών για την κάλυψη έως και τεσσάρων (4) εκδηλώσεων, πολιτιστικών, και ενημερωτικών γεγονότων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.