ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (επιτραπέζιων Η/Υ, φορητών Η/Υ, σταθμών εργασίας) καθώς και παρελκόμενων Η/Υ και περιφερειακών υπολογιστών (KVM Extenders) για το σύνολο των διευθύνσεων και τμημάτων της εταιρείας για την αντικατάσταση παλαιών και μη λειτουργικών υπολογιστών, με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπολογιστικών συστημάτων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΠΘΕ.

Παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο