Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία παροχής ραδιοφωνικού προγράμματος,για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM100 της ΔΕΠΘΕ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια προμήθεια περιεχομένου με τη μορφή εξωτερικών παραγωγών, αναθέσεων ή συμπαραγωγών. Η εν λόγω ανάγκη προκύπτει από την αδυναμία του τμήματος Παραγωγής Προγράμματος να καλύψει το σύνολο των προγραμματισμένων παραγωγών του FM100, βάσει εμπεριστατωμένης μελέτης για την κάλυψη καθημερινής απογευματινής εκπομπής αφιερωμένη στο Ελληνικό τραγούδι αλλά και μιας ανάλογης απογευματινής τα Σαββατοκύριακα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00.