ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Κέντρου Εκπομπής Χορτιάτη.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών πέραν της οποίας θα απορρίπτονται, είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00.

Λόγω της πανδημίας του CoViD-19 οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.