Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της ΔΕΠΘΕ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 456,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεών της.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00.