Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αντισηπτικού διαλύματος χεριών ατομικής υγιεινής και απολυμαντικού σπρέυ επιφανειών για τις ανάγκες της ΔΕΠΘΕ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 392,03€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αντισηπτικού διαλύματος χεριών ατομικής υγιεινής και απολυμαντικού σπρέι επιφανειών.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12::00.