ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια μονάδων αποθήκευσης μνήμης προς χρήση για την καταγραφή και παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού από τα συνεργεία εξωτερικού ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό τμήμα, το τμήμα Παραγωγής Τηλεόρασης και την Μονάδα Εξωτερικών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο