ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού (ψηφιακού μίκτη ήχου μικροφώνων ενσύρματων και ασύρματων, ακουστικών, ηχείων) και παρελκόμενων ηχητικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Ραδιοφώνων FM100 και FM100,6, και της Δημοτικής Τηλεόρασης TV100 Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο