ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ4/2020 – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Παραγωγή ρεπορτάζ τοπικού ενδιαφέροντος από τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλην της Π.Ε. Θεσσαλονίκης) ενόψει της πρώτης εφαρμογής του νόμου «Κλεισθένη Ι» για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων με την απλή αναλογική» (τίτλος έργου όπως εγκρίθηκε το 2019) συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα 20/7/2020