Όλα τα αποσπάσματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

TV100

Κώστας Μαμέλης - δικηγόρος, Χάρης Καστανίδης - βουλευτής ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μαγκριώτης - πρώην υπουργ
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ποιες περιοχές θα ενταχθούν στο δίκτυο διανομής Φυσικού Αε