8η εκπομπή: Χημεία και Οικονομία (Γ.Ε.Λ.)

00:00
 

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα Χημεία & Οικονομία για τα Γ.Ε.Λ.