Υποτροφίες σπουδών σε 12 νέους και νέες

Δώδεκα υποτροφίες σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης για νέους και νέες εξασφάλισε η  Αντιπεριφέρεια Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Η οικονομική υποστήριξη των σπουδών προσφέρεται μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέρειες», ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, που αποτελεί πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2).
 
Ο εν λόγω θεσμός ισχύει για καθεμιά από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και εντάσσεται σε πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ως άνω εκπαιδευτικών φορέων. Ενισχύει δετο δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για σπουδές νέων, οι οικογένειες των οποίων πλήττονται από την οικονομική κρίση.
 
Αρχικώς, η προκήρυξη περιλάμβανε εννέα (9) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο λύκειο) σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών ενδιέφερε τους δικαιούχους. Έπειτα όμως από το μεγάλο ενδιαφέρον των υποψηφίων και την έγκριση των εκπαιδευτικών φορέων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε δώδεκα (12) υποτροφίες σπουδών, προσφέροντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε νέες και νέους που το έχουν ανάγκη.
 
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των υποτρόφων έχουν ήδη κοινοποιηθεί ηλεκτρονικώς  στους ενδιαφερόμενους.