Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο ΕΑΠ

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 12.00 ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επισημαίνεται ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για πάνω από 20 χρόνια προσφέρει σπουδές διαδικτυακά, σπουδές προσαρμοσμένες στον χώρο και στον χρόνο κάθε ενδιαφερόμενης/ου. Η/ο κάθε φοιτήτρια/τής έχει τη δυνατότητα, να επιλέξει ανάμεσα σε δια ζώσης και on line ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, λαμβάνοντας διαρκώς ανατροφοδότηση από   την/τον Σύμβουλο Καθηγήτρια/τη του τμήματός της/ου. Με αυτό τον τρόπο η/ο φοιτήτρια/της αναπτύσσει δεξιότητες, που άπτονται όχι μόνο του γνωστικού αντικειμένου που έχει επιλέξει, αλλά και εκείνου της εξοικείωσης με τον γραπτό λόγο και τη χρήση της τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε   τη σελίδας μας www.eap.gr