ΤΕΕ/ΤΚΜ: Να ιδρυθεί Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΝ στη Θεσσαλονίκη

Σειρά προτάσεων που συντείνουν σε σημαντικές αλλαγές διατάξεων του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» καταθέτει το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 
Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  Κωστή Χατζηδάκη, «παρά το γεγονός ότι με το νέο σχέδιο νόμου προτείνονται σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στον πολεοδομικό όσο και στον χωροταξικό σχεδιασμό, προσβλέποντας στη δημιουργία νέου πλαισίου ανάπτυξης,  δημιουργούνται πολλές ασάφειες και προβληματισμοί ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων». Έτσι, πολλές διατάξεις χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, στη φιλοσοφία ενός συγχρόνου νομοσχεδίου. Για το λόγο αυτό ζητά άμεση και αναλυτική, περαιτέρω επεξεργασία των προτεινομένων διατάξεων, πριν από την ψήφισή του.
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην αναγκαιότητα να συσταθεί νέα, Ειδική Γραμματεία, με μόνιμη έδρα τη Θεσσαλονίκη, μία μητρόπολη με 1,1 εκ. κατοίκους, που, όπως αναφέρει, δεν μπορεί να τηλεδιοικείται από την οικεία διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
 
Στην επιχειρηματολογία του το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρει ότι, με την έκδοση της εγκριτικής ΚΥΑ για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΣΧΑΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, έκλεισε ο κύκλος του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ) του 1985. Προκύπτει, λοιπόν, άμεση αναγκαιότητα να εκπονηθεί «Στρατηγικό Δομικό Σχέδιο», το οποίο θα αποτελέσει κατευθυντήρια οδηγία για την εκπόνηση των επιμέρους Τοπικών Περιφερειακών Σχεδίων (ΤΠΣ) των ΟΤΑ αναφοράς. Έτσι, για την αναγκαία διοικητική δομή και την πολιτική στήριξή της προτείνεται  να επικουρήσει νέα,  Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΝ.
 
«Η έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου θα βοηθήσει στην άσκηση μίας μορφής μητροπολιτικής διοίκησης και θα συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της», υποστηρίζει το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.