Με προπληρωμένη κάρτα από το 2023 τα προνοιακά επιδόματα

Με προπληρωμένη κάρτα θα καταβάλλονται, από το 2023, τα προνοιακά επιδόματα, με εξαίρεση τα αναπηρικά. Καθιερώνονται, επίσης, όρια ανάληψης μετρητών για τις προπληρωμένες κάρτες και το ποσό που θα μένει θα μπορεί να δαπανάται μόνο με ηλεκτρονικές πληρωμές.