Η ισότητα των φύλων σε έρευνα & καινοτομία

Δημόσια (διαδικτυακή) εκδήλωση με θέμα «Προκαταρκτική Δομή για το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων στην Έρευνα & Καινοτομία» διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), την προσεχή Τετάρτη, στις 13.00, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την ισότητα των φύλων ως κρίσιμη προτεραιότητα. Προωθεί δε συστηματικά την εφαρμογή σχεδίων ισότητας των φύλων (Gender Equality Plans) ως βασική στρατηγική για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Ο πρωταρχικός στόχος αναφέρεται στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς, όπως και σε φορείς καινοτομίας.
 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «TeRRItoria - Territorial responsible research and innovation through the involvement of local R&I actors», έχουν ήδη διεξαχθεί τρεις διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας, του χώρου χάραξης πολιτικής, όπως και με εκπροσώπους των πολιτών.
 
Ο στόχος των συναντήσεων εργασίας ήταν να συν-δημιουργηθεί το περιφερειακό σχέδιο ισότητας. Επιπλέον, να εξασφαλιστεί ότι οι περιοχές παρέμβασης του σχεδίου και οι προτεινόμενες αλλαγές θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των φορέων έρευνας και καινοτομίας.
 
Η νέα, τέταρτη κατά συνάντηση της προσεχούς Τετάρτης θα έχει τη μορφή δημόσιας εκδήλωσης. Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν ενεργά στο συν-σχεδιασμό του σχεδίου ισότητας και να εκφράσουν τη γνώμη τους ως προς τις προκλήσεις και τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.  
 
Η εκδήλωση θα έχει τη μορφή ανοιχτής συζήτησης, με ενδεικτικά θέματα την «ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», τη «χρήση ουδέτερης γλώσσας», την «πρόοδο της καριέρας των γυναικών» κ.ά.
 
Παράλληλα, οι πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα ενημερωθούν λεπτομερώς και για τα αποτελέσματα των τριών προηγούμενων συναντήσεων και του μέχρι τώρα συν-σχεδιασμού.
 
Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ώστε να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος (link) της εκδήλωσης: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaenmuRzyieMAdt8fYFXEG-zgf2-S9gsYWkXFjjutGDW998g/viewform?usp=sf_link