Εξ' αποστάσεως οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου στα ΑΕΙ

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εξεταστική περίοδος θα αρχίσει μετά την 27η Ιανουαρίου 2021, εκτός εάν τα τμήματα κρίνουν ότι μπορούν να αρχίσουν νωρίτερα, με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου του κάθε ιδρύματος.
Παράλληλα το υπουργείο γνωστοποίησε ότι πρόθεσή του για την διεξαγωγή του εαρινού εξαμήνου, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, είναι να υπάρξει ενιαία λύση για όλη τη χρονική περίοδο ώστε να αποφεύγονται μαζικές μετακινήσεις και να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή αναστάτωση των φοιτητών και των οικογενειών τους, αλλά και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι σχετικές αποφάσεις έπονται.