Εγκατάσταση αισθητήρων για τη μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός  συστήματος έξυπνων αισθητήρων IoT  (Internet of Things)  για τη  μέτρηση της ποιότητας του αέρα και των μετεωρολογικών παραμέτρων  προχώρησε ο  δήμος Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου  «AIRTHINGS». Οι αισθητήρες αυτοί εγκαταστάθηκαν σε  6 σημεία εντός των ορίων του δήμου Θεσσαλονίκης  και πιο συγκεκριμένα στις οδούς  Μαρτίου, Καραμανλή, Αγγελάκη, Κουντουριώτου, Εγνατίας και στην περιοχή Επταπυργίου.  Οι μετρούμενες παράμετροι ποιότητας αέρα είναι τα  αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5),  το  μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το διοξείδιο του θείου (SO2). Επίσης πραγματοποιούνται  μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων  και ειδικότερα  θερμοκρασίας αέρα, σχετικής υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης. Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε ένα σύστημα νέφους (cloud system), το οποίο θα συνδεθεί σύντομα με την πλατφόρμα του έργου AIRTHINGS, από όπου όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.
Η εγκατάσταση αυτού του συστήματος πρωτοποριακών αισθητήρων ΙοΤ δίνει τη δυνατότητα στον δήμο Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει τη νέα καινοτόμα τεχνολογία του  Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things)  και να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη, επικουρώντας τις μετρήσεις από το υφιστάμενο Δημοτικό Δίκτυο Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, συμβάλλοντας έτσι στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων προς μια βιώσιμη πόλη και στην καλύτερη πληροφόρηση του κοινού. Αυτοί οι αισθητήρες θα συνδεθούν μελλοντικά με μια  πλατφόρμα συλλογής ακόμη περισσότερων ενημερώσεων και λήψης δεδομένων  για τη ορθολογική χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό, θαλάσσιοι πόροι).