Δράσεις για επανένταξη παιδιών προσφύγων στο σχολείο

Στις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή επανένταξη των παιδιών προσφύγων στο σχολείο έχουν προβεί, με την έναρξη της νέας χρονιάς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι υπεύθυνοι του προγράμματος «React», το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά την κατάλληλη προσαρμογή του προγράμματος στις συνθήκες που προέκυψαν από την ασθένεια COVID-19,  ο αριθμός των παιδιών που έχουν εγγραφεί στο σχολείο ανέρχεται συνολικά σε 269 άτομα, ενώ σε διαδικασία εγγραφής βρίσκονται άλλα 43 άτομα. 
 
Καθώς οι νέες υγειονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να διεξαχθεί η καθιερωμένη γιορτή για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι διαχειριστές του εν λόγω προγράμματος έχουν ολοκληρώσει τις ακόλουθες ενέργειες για την ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον:

  • Διανομή σχολικών τσαντών και σχολικών ειδών που ελήφθησαν μέσω χορηγιών ή ιδιωτικών πρωτοβουλιών (IOCC – International Orthodox Christian Charities, ΑΡΣΙΣ).
  • Δημιουργία μασκών με εξοπλισμό και υλικά που παραχωρήθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με εθελοντική συμμετοχή των ωφελουμένων του προγράμματος.
  • Δράσεις για τους γονείς των παιδιών σχολικής ηλικίας, με σκοπό την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την προετοιμασία τους για την αυτόνομη και ανεξάρτητη διαχείριση των σχολικών θεμάτων μετά το πέρας της φιλοξενίας τους στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί οδηγός εκπαιδευτικών θεμάτων και οι ωφελούμενοι έχουν ενημερωθεί για τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα «React» αποτελεί μέρος του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής του εταιρικού σχήματος.
Εταίροι είναι επίσης ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, ο Δήμος Καλαμαριάς, η Ανατολική ΑΕ (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης), η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ, η ΧΑΝΘ- Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, η ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), η ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων) και το Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο. Το πρόγραμμα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 2.478 άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε διαμερίσματα των Δήμων Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών, Καλαμαριάς, Θέρμης και στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο. Από τους φιλοξενούμενους αυτούς τα 768 είναι παιδιά.