Δεσμεύονται κλίνες σε στρατιωτικά νοσοκομεία & ιδιωτικές κλινικές

Κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές και κλίνες νοσηλείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια  αποφάσισε να αξιοποιήσει η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει το διογκούμενο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού.
 
Με νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β/4126/24.09.2020), αποφασίζεται η δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών έως τις 30 Σεπτεμβρίου σε τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικώς για νοσηλεία προσώπων που νοσούν από κορονοϊό, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 
 
Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια/κλινικές για την αντιμετώπιση περιστατικών.
 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, αυξάνεται έως 40% η δυναμικότητα των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με απλή γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές.  Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
 
Οι πρόσθετες δαπάνες για την εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης υπολογίζονται κατ΄ ελάχιστο σε 30 εκατ. €.
 
Η ΚΥΑ υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, και τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.