Φόρμα Συλλογής Δεδομένων - Δήμος Θεσσαλονίκης

Η πανδημία της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) και τα προληπτικά μέτρα που έλαβε η Πολιτεία για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, είχε μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Καθώς περνάμε σε μια φάση σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει ήδη την εκπόνηση ενός σχεδίου επαναλειτουργίας της πόλης.

Σε αυτό το εγχείρημα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέλει τη γνώμη σας, απαντώντας το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η συμβολή των πολιτών στην καλύτερη κατανόηση των συνεπειών που είχε η πανδημία στην πόλη ως σύνολο αλλά και την καταλληλότητα /αποτελεσματικότητα των μέτρων και των πρωτοβουλιών που πήρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης.

Το ερωτηματολόγιο διεξάγεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Αστικής Ανθεκτικότητας και Προκλήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου