Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ)

Κώστας Μαρίνος
Κατάλληλο για όλους
Κάθε 2η Δευ 17:00@FM100.6

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΜΜΣΤ και του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης

Επιμέλεια - Παρουσίαση:
Κώστας Μαρίνος